DANIŞAN AYDINLATMA METNİ

Fenerbahçe Mah. Dr. Faruk Ayanoğlu Cad. No:18 D.18 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Kadınlar Kulübü Meditasyon Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. (kısaca “Seda Diker”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki şekilde bilgilendirmek istiyoruz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kimlik ve İletişim veri kategorileri altında yer alan kişisel verileriniz; Seda Diker’den alacağınız hizmetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla ve Finans bilgileriniz ise faturalama ve tahsilat süreçlerinin yerine getirilmesi amacıyla Sözleşmenin Kurulması veya İfası İçin ve Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi için gerekli olma hukuki sebeplerine dayalı olarak açık rızanız aranmaksızın işlenecektir.

Ayrıca, Seda Diker’den alacağınız hizmet kapsamında tarafımıza ileteceğiniz sağlık verileriniz açık rızanıza istinaden işlenecektir.

Son olarak, Seda Diker bünyesinde ileride verilecek eğitimlerden ve bireysel seans konularından haberdar edilebilmeniz amacıyla “Ad-Soyad, Telefon Numarası, E-posta” şeklindeki kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden işlenecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Ad-Soyad, Telefon Numarası” verileriniz, randevu süreçlerinizin yönetilebilmesi amacıyla web sitesi, Whatsapp ve benzeri platformlar kullanılmak suretiyle ve “Ad-Soyad, E-posta Adresi, Görüntü ve Ses” verileriniz ise çevrimiçi seans ve eğitimlerde (Zoom ve benzeri toplantı platformlarında) kullanılmak suretiyle, söz konusu platform sunucularının yurtdışında bulunuyor olması nedeniyle açık rızanıza istinaden yurtdışına aktarılacaktır.

Ayrıca, söz konusu kişisel verileriniz, sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla tarafınıza birebir danışmanlık sağlayacak olan hizmet sağlayıcılarımız ile sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olma hukuki nedenine dayalı olarak paylaşılacaktır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde yazılı, sözlü ve elektronik ortamda toplanmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin sahip olduğu haklar Kanun’un 11. Maddesinde sayılmıştır. Kişisel veri sahibi olarak anılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Fenerbahçe Mah. Dr. Faruk Ayanoğlu Cad. No:18 D.18 Kadıköy/İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat veya Noter kanalıyla resmi usulde iletmeniz durumunda, talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.