İNTERNET PLATFORMU AYDINLATMA METNİ

  1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Fenerbahçe Mah. Dr. Faruk Ayanoğlu Cad. No:18 D.18 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Kadınlar Kulübü Meditasyon Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. (kısaca “Seda Diker”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki şekilde bilgilendirmek istiyoruz.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI

Web sitemiz üzerinden Seda Diker ile iletişime geçmek ve her türlü soru ve yorumlarınızı paylaşmak üzere aşağıdaki yöntemlerle bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz tarafımızca işlenmektedir:

  • İnternet sitemiz üzerinde yer alan “İletişim” bölümündeki iletişim formu kullanılmak suretiyle bizlere yapacağınız başvurularda yer vereceğiniz kimlik ve iletişim bilgileriniz,
  • İnternet sitemizi ziyaret etmeniz ya da burada gezinmeniz halinde çerez verileriniz işlenecektir.

Kişisel verileriniz;

Hizmetlerimizin sunulması, müşteri memnuniyetinin artırılması, soru, şikâyet ve önerilerin değerlendirilerek yanıtlanması, istatistiki analizler yapılabilmesi, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini, veri güvenliğinin sağlanması, yasal düzenlemelere uyum sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir.

Öte yandan, kimlik ve iletişim verileriniz, ileride verilecek eğitimlerden ve bireysel seans konularından haberdar edilebilmeniz amacıyla açık rızanıza istinaden işlenecektir.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla, aktarılmasını gerektiren sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla;

Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında; denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlarına (BTK, TÜİK, mahkemeler vb.), denetçilere, yazılım ve donanım destek hizmeti sunan şirketlere ve avukatlar, mali müşavirler gibi kanunen yetkili özel kişilere aktarılabilmektedir.

  1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, sözleşmenin kurulması ve/veya ifası gereğince, kanunlarda öngörülmesi ve veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz elektronik ortamda (internet sitemiz üzerinden) toplanmaktadır.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin sahip olduğu haklar Kanun’un 11. Maddesinde sayılmıştır. Kişisel veri sahibi olarak anılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Fenerbahçe Mah. Dr. Faruk Ayanoğlu Cad. No:18 D.18 Kadıköy/İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat veya Noter kanalıyla resmi usulde iletmeniz durumunda, talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.