KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ONAY METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında paylaşılan Danışan Aydınlatma Metni’ne buradan ulaşabilirsiniz. Söz konusu Aydınlatma Metni’ni okuyup anladığımı, bu kapsamda;

  • Ad-Soyad, Telefon Numarası, E-posta verilerimin, Seda Diker bünyesinde ileride verilecek eğitimlerden ve bireysel seans konularından haberdar edilebilmem amacıyla Seda Diker tarafından işlenmesini,
  • Seda Diker’den alacağım hizmet kapsamında ileteceğim sağlık verilerimin Seda Diker tarafından işlenmesini,
  • Ad-Soyad, Telefon Numarası, E-posta Adresi, Görüntü ve Ses” verilerimin, çevrimiçi seans ve eğitimlerde kullanılacak Zoom ve benzeri toplantı platformlarında ve randevu süreçlerinizin yönetilebilmesi amacıyla web sitesi, Whatsapp ve benzeri platformlarda kullanılmak suretiyle (söz konusu platform sunucularının yurtdışında bulunuyor olması nedeniyle) yurtdışına aktarılmasını,

kabul ediyor ve onaylıyorum.

Ticari Elektronik İleti Onayı

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca, aşağıda işaretlediğim kanallar üzerinden; ticari iletişim, bülten gönderimi ve ürünler ve hizmetler ile ilgili reklam ve tanıtım amaçlı olarak Seda Diker’in tarafımla iletişime geçmesine onay veriyorum.

  • SMS
  • E-posta
  • Arama